Archive | Ahmad Karimi News RSS feed for this section

Interview with Ahmad Karimi’s Mother | خانواده های زندانیان سیاسی مجازات می شوند

20 Oct

خانواده های زندانیان سیاسی مجازات می شوند

چکیده : برای ملاقات با احمد نه ساعت راه را باید بروی تا به زندان گنبد کاووس برسی . اما فاطمه باغچه غازی، مادر احمد بعید می داند که توان آن را داشته باشد که هر هفته بتواند برای ملاقات به انجا برود . چرا که حتی از نظر اقتصادی هم توان رفتن به گنبد را ندارد. خانواده کریمی از نظر اقتصادی در فقر شدید به سر می برند ،آنچنان که وقتی از زندان با آنها تماس می گیرند که 60 هزار تومان به عنوان هزینه سفر برای فرزندشان واریز کنند تنها می توانند سی هزار تومان را با قرض فراهم و برای او واریز کنند.

 

Interview with Ahmad Karimi’s Mother

P2E: Recently the opposition website Kaleme published an interview with mother of a political prisoner sentenced to 15 years imprisonment in exile.

Advertisements